آخرین اخبار
news
27/03/2015 11:20
مرورگر کروم درود؛  مدیریت بازی بسوی روم به همه بازیکنان پیشنه...
news
30/01/2015 17:30
بسوی روم بشتابید درود بر شما،  هم اکنون میتوانید به بازی بسوی روم...
1 / 1
داستان
story
شما فرمانروای شهری در سرزمین رومیان خواهید بود، آینده درخشان امپراتوری شما از لحظه ورود به بازی آغاز میگردد. در کنار مشاوران خود در بازی و استفاده از ویژگی های منحصر بفرد بازی میتوانید سلطه خود را بر سرزمینی که قرنها تحت سلطه رومیان میباشد را آغاز کنید.
Donate