آخرین اخبار
news
30/11/2016 16:43
نسخه 2.0 بازی بسوی ر.. درود؛  نسخه 2.0 بازی بسوی روم در اختیاز شما میباشد! ...
news
27/03/2015 11:20
مرورگر کروم درود؛  مدیریت بازی بسوی روم به همه بازیکنان پیشنه...
news
30/01/2015 17:30
بسوی روم بشتابید درود بر شما،  هم اکنون میتوانید به بازی بسوی روم...
1 / 1
داستان
story
شما فرمانروای شهری در سرزمین رومیان خواهید بود، آینده درخشان امپراتوری شما از لحظه ورود به بازی آغاز میگردد. در کنار مشاوران خود در بازی و استفاده از ویژگی های منحصر بفرد بازی میتوانید سلطه خود را بر سرزمینی که قرنها تحت سلطه رومیان میباشد را آغاز کنید.
نبرد در سرزمینی که امپراتوران قدرتمند دیگری در آن فرمانروایی میکنند هم اکنون بسیار سختتر شده است، نبرد با امپراتوران دیگر در سرزمین رومیان برای پیروزی و شکوهی پایدار هم اکنون آغاز شده است، به سرور نبرد ملل خوش آمدید!
Donate