آخرین اخبار
news
30/11/2016 16:43
نسخه 2.0 بازی بسوی ر.. درود؛  نسخه 2.0 بازی بسوی روم در اختیاز شما میباشد! ...
news
27/03/2015 11:20
مرورگر کروم درود؛  مدیریت بازی بسوی روم به همه بازیکنان پیشنه...
news
30/01/2015 17:30
بسوی روم بشتابید درود بر شما،  هم اکنون میتوانید به بازی بسوی روم...
1 / 1
مرورگر کروم
27/03/2015

درود؛ 
مدیریت بازی بسوی روم به همه بازیکنان پیشنهاد میکند که برای استفاده بهتر و آسانتر از بازی بسوی روم، از مرورگر گوگل کروم استفاده کنند.  

بازی بسوی روم سازگاری بسیار خوبی با مرورگر گوگل کروم دارد. 

 

مدیریت بازی بسوی روم

Donate